f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Európa v škole

„Je cítiť, že za mojím dielom je moja fantázia, môj spôsob myslenia, života, teda moja duša.“
(Jil Sander)

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Európa v škole. Zadaná téma bola pre študentov dosť náročná - TVOJA – MOJA – NAŠA BUDÚCNOSŤ. Zapojili sme sa do každej jednej vekovej kategórie. V okresnom kole v kategórii 13 - 15 rokov získala čestné uznanie Patrícia Hudáková V.OA , v krajskom kole a postup do celoslovenského kola v kategórii 16 – 19 rokov, získali Ráchel Borovská - II.A, Ľubomíra Somodiová –III.A, Jana Faragoóvá - III.A a čestné uznanie Dominika Sabová - IV.A. Študenti II.A v multimediálnej práci za kolektívnu prácu získali pekné druhé miesto (Patrícia Bálintová, Diana Vozárová, Monika Kababiková, Klaudia Jusková a Adrián Juríček). Aj keď na celoslovenskom kole nezískali žiadne umiestnenie, svojimi prácami dokázali, že umenie má svoj význam ich živote.
Blahoželám im, prajem veľa tvorivých dní.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume

... a tu nájdete video