Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 28. 3. 2012 v Rožňave konalo slávnostné oceňovanie učiteľov Košického kraja. Medzi tridsiatkou ocenených učiteľov bola aj naša kolegyňa Mgr. Juliana Kötelešová. Ďakovný list predsedu KSK prevzala z rúk predsedu KSK Zdenka Trebuľu a symbolickú ružičku z rúk vedúceho odboru školstva Štefana Kandráča. Ocenenie jej bolo venované za sedemnásťročnú zanietenú prácu s nadanými študentmi v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a občianska náuka. S týmito študentmi sa pravidelne a úspešne zúčastňuje rôznych recitačných súťaží na úrovni okresu i kraja. V rámci Olympiády ľudských práv už viackrát úspešne reprezentovala našu školu aj na celoslovenskej súťaži.

Julka ďakujeme !

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume