f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Školenie ŽŠR "Neboj sa komunikovať" a výstava "Psychiatria. Liek alebo hrozba."

Dňa 23.5.2011 sa v Košiciach v budove CVČ-RCM na Strojárskej ulici uskutočnilo školenie "Neboj sa komunikovať" pre členov ŽŠR (žiackych školských rád) organizované KR ŽŠR KK (Krajská rada žiackych školských rád Košického kraja). Zúčastnili sa členka ŽŠR Ľubomíra Somodiová, podpredsedníčka ŽŠR Ráchel Borovská a ako koordinátorka ŽŠR v našom Gymnáziu pani profesorka Fehérová. Okrem iného sa na tomto školení diskutovalo o fungovaní ŽŠR v gymnáziách a stredných školách v Košickom kraji, preberali sa formy správnej komunikácie a konali sa rôzne spoznávacie aktivity, ktoré nám aj pridali zopár nových nápadov na zaktualizovanie našej ŽŠR.

Po skončení školenia, sme sa vybrali na výstavu s názvom "Psychiatria. Liek alebo hrozba?", kde sa nachádzalo 12 päť minútových filmov obsahujúcich mnoho faktov počnúc od histórie a vzniku pojmu psychiatria, až po genocídu a súčasnú psychiatriu ako vedu. Z dnešného dňa sme si odniesli mnoho, dúfame, že nám to dopomôže vybudovať si aktívnu a využívanejšiu ŽŠR.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume