f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Slávnostné odovzdávanie cien predmetových olympiád

Dňa 2.6.2011 nám bolo oznámené, že sme pozvané na slávnostné odovzdávanie cien predmetových olympiád, ktorého sa zúčastnili dve žiačky II.A triedy s doprovodom pani profesorky Riečanovej. Táto udalosť sa uskutočnila v Košiciach v Kultúrno- spoločenskom centre Južan, v stredu 8.6.2011. Robilo nám menšie problémy nájsť túto budovu, ale nakoniec sme tam včas dorazili. Pri vstupe sme vyplnili prezenčné papiere. Naše ďalšie kroky smerovali do veľkej sály. Privítali nás krátkym kultúrnym programom a ďalej nasledovalo nekonečné odovzdávanie cien. Ocenené sme boli v kategórii Európa v škole za umelecké práce. Obdržali sme diplomy a ceny (reproduktory). Po odovzdaní cien bolo pre nás pripravené menšie občerstvenie a spokojné sme sa vrátili domov.

...späť...

... viac fotografií nájdete tu