KLOKAN

Ako každý rok sa aj začiatkom tohtoročnej jari na celom Slovensku uskutočnila matematická súťaž KLOKAN. 21.03. 2011 si mohli svoje matematické sily zmerať žiaci základných a stredných škôl. Naši študenti nemohli byť výnimkou a opäť sa testovania zúčastnili. Tak ako po iné roky, aj tentokrát mal Klokan rovnakú formu. Študenti dostali sériu príkladov, ku ktorým dostali hodinový čas na vypracovanie. Príklady boli náročné a zamerané na logické uvažovanie, myslím však, že ako jedna zo súťažiacich môžem očakávať celkové dobré umiestnenie spolužiakov v celoslovenskom merítku. Výsledky budú zverejnené už čoskoro. A aj keď sa neumiestnime na stupienku víťazov - nevadí, nie je dôležite vyhrať, ale zúčastniť sa!

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume