Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2011

Má zmysel poézia pre dnešného mladého človeka? Odpoveď môžeme hľadať v každoročnom organizovaní recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Priviesť študentov k prednesu umeleckého textu býva z roka na rok ťažšie. S pribúdajúcim vekom záujem klesá. Napriek tomu sa my, učiteľky slovenského jazyka a literatúry nevzdávame a silou rôznej motivácie a presviedčania pracujeme na tom, aby sa krása z čítania a počúvania umeleckého textu zo života našich detí úplne nevytratila.

Tento rok sa školské kolo realizovalo 10.02.2011. Nadväzovalo na jednotlivé triedne kolá, z ktorých postúpilo a školského kola sa zúčastnilo 25 študentov.

Výsledky:

II. kategória – poézia
1. miesto – M. Janíčková I.OA
2. miesto – R. Palková I.OA
3. miesto – M.Palková I.OA
3. miesto – S. Vozárová I.OA
3. miesto - D. Smolniczký III.OA

II. kategória – próza
1. miesto – neudelené
2. miesto – Michal Szabo I. OA
3. miesto – neudelené

III. kategória – poézia
1.miesto - neudelené
2.miesto – Margaréta Mašatová V. OA
3. miesto – Nikola Mateszová IV. OA
3. miesto - Norbert Doboš IV. OA

III. kategória – próza
1. miesto – neudelené
2. miesto – Patrícia Hudáková IV. OA
3. miesto – neudelené

IV. kategória – poézia – SŠ
1. miesto – Monika Schmotzerová 3. A
2. miesto – Juliana Verešová VI. OA
3. miesto – Nika Bugárová 2. A

IV. kategória – próza – SŠ
1.miesto - neudelené
2.miesto – Michal Soroka 2. A
3.miesto – Karin Sedláková VI. OA

Výhercom blahoželáme!

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume