logoProjektu

Klub finančnej a matematickej gramotnosti

Pedagogický klub finančnej a matematickej gramotnosti sa bude zameriavať hlavne na výmenu skúseností pri využívaní moderných foriem a metód vo vyučovaní, ktoré podporujú inovácie vovzdelávaní. Zároveň si členovia klubu navzájom sprostredkujú aj skúsenosti a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti.

Členovia:

  1. RNDr. G. Kövesiová
  2. Mgr. I. Bradová
  3. Mgr. G. Graffy
  4. Mgr. K. Kissová
  5. RNDr. Cs. Nagyová

fotografie

Plán pedagogického klubu
finančnej a matematickej gramotnostiSprávy z pedagogického klubu

2019/20202020/20212021/20222022/2023
02/2020
01/2020
12/2019
11/2019
10/2019
09/2019
06/2021
05/2021
04/2021
03/2021
02/2021
01/2021
12/2020
11/2020
10/2020
09/2020
06/2022
05/2022
04/2022
03/2022
02/2022
01/2022
12/2021
11/2021
10/2021
09/2021
12/2022
11/2022
10/2022
09/2022späť