f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU

Svet, to si aj ty sám!

Vo štvrtok, 11. 02. 2010, sme v popoludňajších hodinách privítali v priestoroch našej školy všetkých tých, ktorí boli zvedaví na naše najnovšie podujatie.

Aktérmi boli najmladší gymnazisti, žiaci tried II.OA (sekunda) a III.OA (tercia). Predstavili sa svojim rodičom, súrodencom, ale aj iným "známym aj neznámym" v podujatí nazvanom Svet, to si aj ty sám!

Tieto slová si organizátorky vypožičali z textu piesne populárnej skupiny Desmod, ktorá v podaní žiakov odznela aj v toto popoludnie. Názov projektu bol symbolický. Cieľom podujatia totiž bolo ukázať všetkým, ktorí o to mali záujem (a záujem predstihol očakávanie,) časť toho, čo naši najmladší gymnazisti vedia a dokážu. A veru, nie je toho málo! Neboli to len vedomosti, ktoré výborne ovládajú, ale aj schopnosť prezentovať sa pred verejnosťou.

Ústrednou myšlienkou celého podujatia bolo putovanie s CK IBA TAM. Žiaci sa zahrali na pracovníkov cestovnej kancelárie a sprevádzali svojich hostí po najzaujímavejších miestach amerického kontinentu a vzdialenej Austrálie, po niekoľkých krajinách Európy až sa nakoniec dostali na Slovensko, do mesta Moldavy nad Bodvou a blízkeho regiónu. Chlapci a dievčatá zábavnou formou, s vtipom a primeranou mierou študentskej irónie prezentovali svoje vedomosti, jazykové zručnosti, schopnosť tvorivého myslenia aj umeleckého cítenia.

V druhej časti podujatia nás malí gymnazisti – „asistenti cestovnej kancelárie IBA TAM“ sprevádzali po pre nich najzaujímavejšej destinácii – po ich materskej škole, Gymnáziu Š. Moysesa. Humorne ladeným komentárom ukázali svojim hosťom všetky priestory Gymnázia (triedy, zborovňu, riaditeľňu, jazykové učebne i chemické laboratórium, učebňu fyziky i biológie atď).

Celé štvrtkové putovanie sa skončilo v najmodernejšej učebni školy, symbolickým podpisom na interaktívnu tabuľu.

Ak ste v onen deň zaváhali a neprijali pozvanie študentov, určite tak urobte niekedy nabudúce! Študenti a učitelia tohto Gymnázia už teraz pre vás pripravujú nové zaujímavé projekty.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume