Výchovný koncert MOSTY

Dňa 30.marca 2010, v utorok, v predpoludňajších hodinách sa žiaci Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou zúčastnili výchovného koncertu so symbolickým názvom MOSTY. Koncert sa konal vo veľkej sále MsKS. Vystupoval exfinalista druhej série Slovensko hľadá Superstar - Peter Bažík. Témou koncertu bola intolerancia, šikanovanie a rôzne druhy prejavov obmedzovania ľudských práv.

Rockový koncert Mosty bol výchovným koncertom, ktorý poukazoval na dve veľmi vážne problematiky spoločnosti t. j. šikanovanie a rasizmus. Účinkujúcimi boli výborní hudobníci a prostredníctvom hudby sa snažili priblížiť divákovi, aké pocity majú ľudia, ktorí sa stali obeťami šikanovania. Vo svojich dynamických a zaujímavých piesňach poukazovali aj na následky rasizmu.

Predstavenie pomohlo mnohým divákom zmeniť svoj postoj k danej problematike, vstúpiť si do svedomia, pouvažovať nad svojimi činmi a spôsobe života. Príbehy, ktoré odzneli na tomto predstavení, sú skutočné a práve toto vyzdvihuje vlastnosti ľudí, ich činy, riešenie zložitých situácií a dáva im priestor na zamyslenie sa.

...späť...

... viac fotografií nájdete na stránke mesta Moldava nad Bodvou