f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU

Projekt DETI KLÍME

Deti klíme je projekt pre deti základných škôl, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie detí o aktuálnej téme klimatických zmien a to hlavne prostredníctvom maľovania obrázkov a sprievodných rozhovorov na túto tému, ako aj premietaním filmov.
Slovensko sa takto dňa 24. októbra 2009 zapojilo do celosvetového akčného klimatického dňa, ktorý sa uskutočnil vo viac ako 180-tich krajinách sveta. V tento deň sa taktiež uskutočnila výstava detských prác v Bratislave, Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom a Sabinove.
Práce detí z celého Slovenska vyhotovené v rámci tohto projektu boli dňa 4. novembra 2009 doručené premiérovi SR Robertovi Ficovi ako pripomienka toho, že aj deti zaujíma ochrana životného prostredia a klímy a že práve deti a budúce generácie budú najviac postihnuté dopadmi klimatických zmien.
Projektu Deti klíme sa zúčastnilo celkovo 433 detí zo základných umeleckých škôl, základných škôl a gymnázií z Bratislavy, Košíc, Prešova, Sabinova, Banskej Bystrice, Nového Mesta nad Váhom, Moldavy nad Bodvou a Piešťan.

Výsledky v kategórii 14-18 rokov

  • Laura Šalja - Súkromná ZUŠ Krosnianska, Košice
  • Ivana Pavlíková - ZUŠ J. Albrechta, Bratislava
  • Nikola Čanigová - ZUŠ Jesenského, Bratislava

Nakoľko výtvarných prác bolo viac ako organizátori očakávali a všetky boli veľmi pekné udelili aj špeciálne ocenenie pre :

  • Luciu Pirožekovú - Súkromná ZUŠ Krosnianska , Košice
  • Karin Sedlákovú, Gymnázium Š. Moyzesa, Moldava nad Bodvou
  • a Richarda Lejka, ZUŠ Kováčska, Košice.

Výtvarná súťaž "Vesmír – dobrodružstvo objavov"

Dňa 29.10.2009 sa konala výtvarná súťaž na ktorej sa zúčasnili i naši študenti. Získali tieto ocenenenia: V kategórii 11-15 rokov získala 1. miesto Karin Sedláková so svojou prácou: "Cesta objavovania", čestné uznanie v tejto kategórii získal Kristián Bolló s prácou: "Ľudia vo hviezdach". Ďalšie čestné uznanie v kategórii od 15-20 rokov získala Slavomíra Hiľovská s prácou: "Nekonečno". Srdečne gratulujeme.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume