Kampaň Červené stužky

Dňa 1.decembra 2009 sme v rámci kampane Červené stužky, ktorá sa koná každoročne 1. decembra na Svetový deň boja proti AIDS, zrealizovali na našej škole rôzne aktivity na podporu boja proti AIDS, a tak sme sa zapojili "Celosvetovej kampane boja proti AIDS". V rámci projektu Červené stužky sme uskutočnili niekoľko aktivít. Keďže symbolom tejto kampane sú červené stužky, tak na začiatku každej aktivity boli všetkým pedagógom a študentom školy pripnuté stužky tejto farby. Študenti III.A a septimy vytvorili na spoločenskovedných seminároch niekoľko prezentácií na aktuálnu tému AIDS. Svoje práce prezentovali práve v dnešný deň v jednotlivých triedach a následne tak vyvolali diskusie na tému boja proti AIDS a prevencii šírenia vírusu HIV. Okrem toho pre žiakov nižších ročníkov (sekundu a terciu) bola zorganizovaná prednáška s Mgr. Zitou Baníkovou, zdravotnou sestrou, o zdravom životnom štýle, o prevencii šírenia nákazlivých chorôb. Študenti kvarty sa o téme AIDS dozvedeli z videofilmu, svoje podnety a názory vyjadrovali v následnej diskusii. Najstarší študenti (oktáva a IV.A) si pozreli film Červená stuha okolo môjho domu, ktorý prináša veľmi sugestívny a intímny pohľad na problematiku spolužitia zdravých s infikovanými ľuďmi. Po skončení aktivít v jednotlivých triedach sa všetci zúčastnení stretli na prízemí školy, kde svoje červené stužky pripli na veľké srdce- symbol života. Príjemnou bodkou za dnešným dňom bolo hudobné vystúpenie žiakov tercie. Postupne sa pridali spevom a potleskom všetci prítomní.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume