European Student Parliament - študijná návšteva v Litve

Litva V dňoch 5. 2. až 9. 2. 2024 sa náš študent Róbert Rajňák, zástupca Študentského parlamentu Košického kraja, zúčastnil študijnej návštevy v Litve v meste Vilkaviškis. Projekt s názvom "European Student Parliament" bol realizovaný cez program Erasmus+ pod záštitou Centra voľného času - Regionálne centrum mládeže. Študijnej návštevy sa zúčastnili slovenskí, litovskí aj tureckí študenti a cieľom bola výmena skúseností tematiky študentských parlamentov, oboznámenie sa ako študentské parlamenty fungujú v rôznych krajinách, aká je ich hierarchia, spôsob ich vedenia a aké rôzne aktivity môžu mladí pripraviť a zorganizovať pre svojich rovesníkov. V priebehu týždňa mohli študenti spoznať miestnu kultúru, priučiť sa miestnym zvykom, ochutnať miestnu kuchyňu a zoznámiť sa s ostatnými účastníkmi študijnej návštevy. Každý deň na nich čakal bohatý program - zoznamovacie aktivity, prezentácie vlastných ŠP, prehliadka mesta Vilkaviškis a gymnázia v meste, prezentácia študentských organizácií na tejto škole alebo aktivita zameraná na fungovanie ideálneho študentského parlamentu. Taktiež účastníci navštívili národný park Vištytis, usadlosť Paežeriai a prípravené boli rôzne workshopy zamerané na tradičnú kultúru Litvy. Na záver si mohli prezrieť aj hlavne mesto Vilnius.

...fotoalbum...

...späť...