f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Výročie narodenia Štefana Moysesa

Dôležitým medzníkom v histórii našej školy bol 18. september 1998, keď na základe úspechov v rôznych súťažiach a olympiádach a výborných výchovno-vyučovacích výsledkov, ktoré škola dosiahla od svojho vzniku, jej bol prepožičaný MŠ SR čestný názov Gymnázium Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou.

V týchto dňoch si pripomíname 225-te výročie narodenia práve tohto významného človeka, po ktorom je pomenovaná naša škola. Jeho pamiatku sme si uctili pri pamätníku osadenom priamo pred našou školou prostredníctvom akcie, ktorú zorganizoval miestny odbor Matice slovenskej.

PhDr. Štefan MOYSES
(29.10.1797 — 5.6.1869)

Narodil sa v obci Veselé. Študoval filozofiu a teológiu v Ostrihome a v Pešti, kde neskôr pôsobil ako slovenský kaplán. Svoje vnútorné postoje si ako Slovák uvedomil a neskôr rozvíjal v Chorvátsku, kde po udelení profesúry pôsobil na záhrebskej univerzite. Postupne zistil, že ak má byť slovenský národ svojbytný, musí mať svoju reč. Svedčí o tom aj skutočnosť, že získal panovníka pre myšlienku, aby sa slovenčina stala vyučovacou rečou na niektorých školách. Začiatkom šesťdesiatych rokov 19.storočia sa Štefan Moyses ocitol v centre boja za národné požiadavky Slovákov. Ako banskobystrický biskup stál na čele slovenskej delegácie, ktorá 12. decembra 1861 panovníkovi doručila slovenské memorandum. Úspešné rokovania u Františka Jozefa I. priniesli Moysesovi mimoriadne postavenie medzi Slovákmi a dôveru Viedne. Účastníci prvého valného zhromaždenia, konaného 4. augusta 1863, zvolili Š. Moysesa za prvého predsedu Matice slovenskej. Pre jeho postoje k národu, vede, kultúre a vzdelávaniu mládeže ho môžeme i dnes považovať za dokonalý prototyp moderného slovenského politika.

...späť...