Sústredenie STEB - Rakúsko

Náš študent Róbert Rajňák sa v dňoch 14. - 16. septembra zúčastnil stretnutia s ostatnými najúspešnými riešiteľmi korešpondenčného seminára Vybrané témy z evolučnej biológie (STEB). Stretnutie sa konalo v rakúskom výskumnom inštitúte ISTA (Institute of Science and Technology Austria) v meste Klosterneuburg.

V rámci sústredenia si účastníci mohli vypočuť prednášky z rôznych okruhov biológie, chémie, informatiky, či fyziky, a to priamo od študentov doktorandského a postdoktorandského štúdia z výskumného inštitútu. Dozvedeli sa odpovede na otázky ako napríklad: Prečo koreň rastie práve nadol? Ako vie biela krvinka, kde je nepriateľ a ako ho rozozná? Ako vznikajú spomienky? Čo robia mravce v prípade, že sa v kolónií vyskytne chorý jedinec? Taktiež si prezreli priestory inštitútu, odborných laboratórií, vyskúšali si rôzne interaktívne simulácie, ako aj používanie špeciálnych laboratórnych nástrojov a zistili, čo všetko obnáša práca vedca.

...späť...