Meet and Code: Stvor si svoj šperk!

Dnes sme na pôde našej školy zrealizovali tretie (posledné) stretnutie študentov tretieho ročníka na workshope o 3D tlači. Podujatie Stvor si svoj šperk! malo za cieľ naučiť študentov základy 3D modelovanie v prostredí Tinkercad, mali sa naučiť základy tvorby modelov využitím programovacích blokov prostredia Codeblocks a mali zvládnuť základy samotnej 3D tlače. Všetko toto počas troch piatkových stretnutí úspešne absolvovali a nakoniec sa im podarilo vytvoriť, či naprogramovať svoje vlastné návrhy šperkov, pričom tie najvydarenejšie si aj na našej 3D tlačiarni vytlačili.
Týmto by sme sa ešte raz chceli veľmi pekne poďakovať neziskovej organizácii PONTIS (miestny partner spomínanej iniciatívy Meet and Code), že naše podujatie podporili finančnou čiastkou, za ktorú sme nakúpili rôzne farebné filamenty do 3D tlačiarne a umožnili tak študentom svoje výtvory aj reálne držať v rukách.

Z uvedeného podujatia boli zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a Vášho práva namietať nájdete TU alebo nás kontaktujte na tel. č. 055 460 21 38

...fotoalbum...

...späť...