f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Iniciatíva Meet and Code

Vďaka iniciatíve Meet and Code sme tento rok opäť získali dva granty na podporu našich podujatí, ktoré sme naplánovali pre našich študentov. Ide o podujatia, ktoré v plnej miere korešpondujú s cieľmi európskej iniciatívy, a to zlepšenie prístupu k programovaniu a digitálnym zručnostiam pre budúcu generáciu mladých obyvateľov Európy. Tento rok boli podporené naše podujatia: Stvor si svoj šperk! a Legomaniaci. Počas týchto podujatí budú naši študenti vytvárať a programovať svoje 3D modely, ktoré si následne vytlačia na 3D tlačiarni. Mladší študenti sa zasa oboznámia s možnosťami programovania svojich robotických konštrukcií a vyskúšajú si aj splniť niektoré misie robotickej súťaže FLL. Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať neziskovej organizácii PONTIS, ktorá ja miestnym partnerom spomínanej iniciatívy Meet and Code.

...späť...