Záverečná konferencia projektu
SKHU IT EDUCATION

Dňa 11. októbra 2022 sa v budove TECHNICOMu v Košiciach uskutočnila záverečná konferencia cezhraničného projektu s názvom SKHU IT EDUCATION. Vďaka tomuto projektu naša škola získala cenné skúsenosti (workshopy, semináre, súťaže) a materiálnu podporu (vo forme robotických stavebníc) na vyučovanie robotiky. Na konferencii boli predstavené aktivity projektu a boli odmenení najaktívnejší študenti zo zapojených škôl. Z našej školy si peknú cenu prevzal žiak II.OA Stanislav Kožár za svoj aktívny prístup a prínos v oblasti robotiky. Projekt bol realizovaný vďaka Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. a bol schválený v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko.

...späť...