Výstupy projektu Matematické prechádzky
v Moldave nad Bodvou

 

Projekt Matematické prechádzky v Moldave nad Bodvou sa dostal do svojej záverečnej fázy, keď sme hlavné výstupy nášho niekoľkomesačného snaženia sprístupnili širokej verejnosti. Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Hlavným cieľom tohto projektu bolo vytvoriť pre žiakov ZŠ matematické prechádzky - aktivity priamo v teréne, kde žiaci pomocou meracích zariadení, aplikácie, kalkulačky a vzájomnou spoluprácou v skupinách riešia rôzne úlohy spojené s matematikou v reálnom živote.
Učitelia matematiky, žiaci I.OA a II.OA vytvorili a otestovali tri matematické prechádzky situované v blízkom okolí našej školy. Všetky tri prechádzky prešli aj externou kontrolou didaktikmi matematiky z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a následne boli zverejnené v aplikácii MathCityMap, ktorá obsahuje tisícky matematických prechádzok po celom svete.
Ak vás zaujíma, ako také prechádzky prebehajú, pozrite si videoreportáž, ktorá bola odvysielaná koncom mája v mestskej televízii a nájdete ju aj tu:

...späť...