FLL - národné kolo robotickej súťaže

Náš robotický tím sa na začiatku februára prebojoval z regionálneho kola First Lego League v Košiciach do národného, ktoré sa tento rok uskutočnilo 11. marca 2023 v Bratislave. S finančnou podporou nášho zriaďovateľa (KSK) sme teda vycestovali s členmi tímu Legomaniaci za novými zážitkami na poli robotiky. V piatok pred súťažou sme si ešte stihli obzrieť pracovisko ZSE (Západoslovenská energetika, a.s.), kde nám v rámci exkurzie zameranej na tohtoročnú tému roka (energie) pracovníci predstavili dispečing a vysvetlili, ako a na čo toto oddelenie ZSE slúži. Po krátkej prechádzke Bratislavou sme sa vrátili na hotel, kde sme si ešte precvičili a pripravili veci na súťaž.

V sobotu sa to celé začalo. V dopoludňajších hodinách nás čakala tréningová jazda a posledné vylepšovanie jazdy robota. Dôležitou časťou sútaže je aj prezentovanie inovačného projektu. Náš tím prišiel s nápadom a riešením problému Ako nabiť mobil bez elektriny. Svoj nápad s využitím mechanickej energie škrečka prezentovali prostredníctvom veľkého posteru a modelu kolesa, v ktorom behá škrečok, a tak vyrába elektrickú energiu potrebnú na nabitie batérie mobilu. Celý model bol postavený z Lega a bol plne funkčný. Po diskusii s odbornou hodnotiacu porotou nasledovala časť Robot dizajn. Tam tím predstavil svojho robota, vysvetlil postup jeho konštrukcie, ukázal, aké senzory, motory a nadstavce počas plnenia misií robot používa. Okrem toho študenti porote predviedli svoje programy a vysvetlili princíp ich fungovania.

Po občerstvení a obede pokračovala súťaž časťou Robot Game. Tá prebiehala v troch kolách, v ktorých mal robot nazbierať čo najviac bodov pri plnení rôznych misií na súťažnom plátne. Atmosféru sútaže umocňovali moderátori, rozhodcovia a organizátori FLL Slovensko, ale aj množstvo hostí a fanúšikov jednotlivých robotických tímov z celého Slovenska. Nakoniec sa štyri tímy s najvyšším počtom bodov stretli v jednom semifinálovom kole a z neho dvaja najlepší postúpili do finálového kola a súperili o víťazstvo na celoslovenskej úrovni a priamu účasť na svetovom kole FLL v Hustone.

Naši žiaci si zo súťaže odniesli medaily, darčekové predmety a diplom za úspešnú účasť v národnom kole tejto celosvetovej robotickej súťaže. Vďaka tejto súťaži mali žiaci možnosť vidieť tie najlepšie inovačné projekty, ale hlavne videli možnosti vylepšenia robota, rôzne prístupy k riešeniu misií, čím sa mohli inšpirovať v oblasti programovania robotov od tých najskúsenejších z celého Slovenska. Tento rok sa náš tím zúčastnil FLL na národnej úrovni po prvýkrát a získali tu cenné skúsenosti do budúcnosti.

...ďakujeme za spolufinancovanie našej robotickej výpravy!

 

Z uvedeného podujatia boli zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a Vášho práva namietať nájdete TU alebo nás kontaktujte na tel. č. 055 460 21 38

fotografie nájdete vo FOTOALBUME

...späť...