Národná súťaž eTwinning 2022
- 3. miesto v SR

Minulý školský rok realizovala trieda V.OA medzinárodný eTwinning projekt s názvom Discover Europe. Práve v posledných dňoch sa ukončilo celoslovenské hodnotenie najlepších projektov realizovaných v školskom roku 2021/2022. So spomínaným projektom sme získali v súťaži o Cenu eTwinning 2022 skvelé 3. miesto kategórie SŠ v Slovenskej republike. Projekt sme realizovali v spolupráci s partnerskými školami v Taliansku, Švédsku a Francúzsku. V projekte sme sa spolu venovali rôznym zaujímavým témam a hlavným výstupom projektu bola spoločenská hra, ktorá bola vytvorená v medzinárodne zmiešaných tímoch. Hru si nakoniec všetci študenti zahrali na hodinách angličtiny vo všetkých partnerských školách, keďže tento jazyk bol komunikačným jazykom celého projektu. Vďaka tomuto projektu si študenti precvičili komunikáciu v cudzom jazyku, naučili sa pracovať v tímoch, riešili spolu problémy, zoznámili sa s kultúrou partnerských krajín, naučili sa spolupracovať na diaľku a používali pri tom rôzne online nástroje na tvorbu digitálneho obsahu.
K víťazstvu gratulujeme všetkým aktívnym účastníkom a prajeme im ďalšie úspechy.

...stránky projektu...

...vyhlásenie výsledkov eTwinning Slovensko...

...späť...