Začíname ďalší školský rok

Po krátkom návrate do školských lavíc na konci minulého školského roka nás čakali zaslúžené prázdniny. Leto ubehlo veľmi rýchlo a druhého septembra sme nastúpili opäť do škôl. Samozrejme za dodržania všetkých protiepidemických opatrení, keďže sme ešte COVID 19 neporazili.
Po vzájomnom zvítaní sa spolužiakov si žiaci cez rozhlas v triedach vypočuli príhovor pani riaditeľky a od triednych učiteľov sa dozvedeli informácie ohľadom organizácie nového školského roku. Veríme, že tento školský rok už bude prebiehať v škole (a nie online), aby sme si mohli naplno vychutnať novozariadené a vynovené triedy, či chodby nášho gymnázia.

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...