f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Robotika na GŠM

Po krátkej prestávke vyplnenej online vyučovaním v decembri konečne v novom roku pokračujeme v prezenčnej výuke a preto sa veľmi tešíme, že sa môžeme stretávať "naživo" a tak sa venovať aj programovaniu robotických stavebníc. Robotiku objavujeme nielen na krúžku Robotika, ale počnúc týmto školským rokom je pevne zakotvená aj do nášho Školského vzdelávacieho programu. V kvinte sa tak študenti na hodinách novozavedeného predmetu Programovanie učia programovať nielen (na počítači) v jazyku Python, ale programujú aj reálny hardvér, napr. microbity, mobilné zariadenia ale i robotické modely, ktoré si sami zostavia z Lego Education Spike Prime stavebnice. Tieto stavebnice sme pre našu školu získali z projektu vďaka európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. Plánujeme ju používať aj na hodinách informatiky v ďalších ročníkoch, nakoľko takýto spôsob vyučovania programovania žiakov baví. Naši najmalší žiaci sa dokonca tento rok po prvýkrát zapojili do robotickej súťaže Fist Lego League, na ktorú sa práve pripravujú. Ak si ich pokroky chcete pozrieť, navštívte naše školské fotoalbumy nižšie.

...na hodinách informatiky, na hodinách programovania (V.OA)
...na krúžku robotika (I.OA)

...späť...