Prednáška o prevencii závislostí

Dňa 13. 06. 2022 sme sa my, študenti gymnázia, zúčastnili prednášky o prevencii drogovej závislosti v priestoroch mestskej knižnice. Všetky naše otázky boli počas pútavej prednášky spojenej s diskusiou zodpovedané pracovníkom resocializačného zariadenia Návrat PhDr. Petrom Schmiedlom. V RDZO Návrat prebieha doliečovací proces pre mladých ľudí závislých na všetkých typoch látkových i nelátkových závislostí. V prednáške boli zahrnuté okrem náučného výkladu i reálne príbehy, literatúra, pomoc závislým a inšpiratívne slová, ktoré v nás zanechali silné emócie. Vďaka týmto novým vedomostiam sme z prednášky odchádzali s novým pohľadom na problémy v našej spoločnosti. Sme vďační za túto príležitosť sa vzdelávať a tešíme sa na ďalšiu prednášku s PhDr. Petrom Schmiedlom.

...späť...