Noc výskumníkov

Už tradične sa vždy koncom septembra zapájame do aktivít organizovaných z príležitosti Noci výskumníkov. Tento rok to bolo stretnutie s umelou inteligenciou. Aktivita mala názov Kozmický strážca a zúčastnili sa jej tri triedy nášho gymnázia (II.A, VII.OA, I.OA) na hodinách informatiky. Študenti sa na začiatku dozvedeli, čo to umelá inteligencia je a potom si vytvorili a natrénovali model na rozlišovanie elektromagnetickej aktivity Slnka. Nakoniec si žiaci vytvorili svoje vlastné modely a skúsili do akej miery sú presné. Aktivita pútavým spôsobom objasnila princíp strojového učenia a rozšírila tak našim študentom obzory v tejto modernej oblasti informatiky.

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...