Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.3.2022, primátor mesta Moldava nad Bodvou JUDr. Slavomír Borovský, slávnostne ocenil aj zamestnancov našej školy. Vedenie mesta ocenilo zástupkyňu, vedúcu oddelenia Jazykovej školy pri GŠM a pedagogičku vysokých morálnych a odborných kvalít Mgr. Gabrielu Graffy. Za nepedagogických zamestnancov bola ocenenou dlhoročná pracovníčka výdajne stravy, pani Jolana Sebestyénová.Za svedomitú prácu, ktorú na škole odvádzajú, im patrí naše uznanie a poďakovanie.

ĎAKUJEME !

...späť...