Micro:bity prakticky - podujatie Meet and Code na GŠM

Z príležitosti Európskeho týždňa programovania sme na našej škole realizovali online podujatie v rámci iniciatívy Meet and code. Na troch hodinách programovania sa žiaci oboznámili s ďalšími možnosťami, ako sa dá použiť programovanie micro:bitov v malých praktických projektoch, ako napríklad digitálna hra papier, kameň, nožnice, alebo v miniprojektoch, ktoré používajú rôzne vstupy (kompas, thermometer, akcelerometer, mikrofón, dotykové logo, svetelný sensor) a výstupy (pole LEDiek, reproduktor, neopixolový LED pásik). Tento náš projekt bol podporený programom Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens. Zo získaných finančných prostriedkov sme do našej školy kúpili sadu LED pásikov k micro:bitom s krokosvorkovými káblami a 4K webkameru so statívom.

 

 

 

 

 

...viac fotografií vo fotoalbume

...späť...