eTwinning projekt Kapitán FIN

Naše lode sa konečne doplavili do bezpečného prístavu a všetky posádky lodí úspešne vylúštili tajné odkazy, ktoré našli vo fľašiach. Takto sme ukončili náš dvojročný eTwinning projekt Kapinán FIN. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť študentov zábavnou a motivujúcou formou. Žiaci sa plavili na imaginárnych lodiach a objavovali rôzne ostrovy, ktoré boli tematicky zamerané napr. na príjmy a výdavky, rozpočet, e-shopping, ako a čím platíme, EÚ a platba v zahraničí, platidlá v minulosti, akcie a burza... Žiaci pracovali v skupinách (na lodiach) - prvý rok boli v posádke lode členovia zo Slovenska i Česka, na konci projektu už posádku tvorili len naši žiaci, nakoľko Česi v projekte kvôli pandemickej situácii nevedeli pokračovať. Pri svojej plavbe museli posádky často riešiť rôzne rébusy, tajničky, kvízy či hry, alebo tvoriť tímové kolaboratívne produkty. Za dobre odvedenú prácu získali posádky lodí zlatky a drahokamy, ktoré si potom mohli zameniť za zlatky. Za zlatky si tím mohol zakúpiť jedno písmenko z tajného odkazu (po vzájomnej dohode v tíme, ktoré písmenko si kúpia).

Ak ste aj vy zvedaví, čo vo fľašiach bolo, prečítajte si vylúštené odkazy z lodí nižšie.
Santa Barbara: Ak pracuješ iba pre peniaze, nikdy nebudeš šťastný, ale ak máš rád to čo robíš, úspech bude tvoj.
Santa Clara: Ak si kupujete veci, ktoré nepotrebujete, čoskoro budete musieť predať veci, ktoré potrebujete.
Santa Lucia: Boháč nie je ten, ktorý má peniaze a majetok. Boháč je ten, ktorý má zdravie a milujúcu rodinu.
Santa Maria: Nikdy nebuďte závislí len na jednom zdroji príjmu. Investujte, aby ste si vytvorili druhý zdroj.

... stránky projektu Kapitán FIN

...späť...