Európsky deň jazykov s bronzovým leskom

Rada Európy a Európska únia sa rozhodli vyhlásiť rok 2001 za Európsky rok jazykov. Do tejto iniciatívy sa postupne zapojilo 45 krajín Európy. Kvôli úspechu a pozitívnym ohlasom sa európske inštitúcie rozhodli vytvoriť tradíciu Európskeho dňa jazykov a za tento deň bol vyhlásený 26. september. Cieľom tohto dňa je poukázať na dôležitosť štúdia jazykov ako prostriedku k medzikultúrnemu porozumeniu, vyjadriť podporu pre zvyšovanie mnohojazyčnosti a podnietiť ľudí rôznych vekových kategórií k celoživotnému jazykovému vzdelávaniu.
Tento rok sme sa do tejto iniciatívy zapojili aj my prostredníctvom akcií organizovaných v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V zložení Michaela Draskoczyová, Tomáš Szepsi, a Dalibor Danko (všetci IV.A) sme sa rozhodli otestovať naše znalosti vo vedomostnom kvíze „Milujem jazyky EÚ“. Jednotlivé školy boli rozdelené do dvoch skupín a samotný kvíz prebiehal vo formáte vyraďovacích bojov.

V prvom kole zameranom na všeobecné poznatky o EÚ sme sa umiestnili spomedzi celej konkurencie na prvom mieste. V tom druhom, zameranom na jazyky EÚ, sme si viedli najlepšie medzi tímami našej skupiny. Po vyraďovacích bojoch v skupinách prišlo na rad semifinále, kde sme zviedli tuhý boj s tímom Gymnázia Alejová. Tu bolo našou úlohou odpovedať na otázky o štáte, ktorý sme si vytočili na kolese šťastia. My sme si vytočili Poľsko, ktoré nám napokon šťastie neprinieslo. Napriek vyššiemu počtu správne zodpovedaných otázok nás náš súper zdolal vďaka správne zodpovedaným otázkam za vyšší počet bodov. Potopil nás virtuóz Chopin a nepomohol nám ani laureát Nobelovej ceny Sienkiewicz. Odpoveď na jeho „Quo vadis“ už bola potom jasná – smerovali sme domov. Konečným rezultátom však bolo pekné tretie miesto.
Nebolo to teda ťaženie v plnom zmysle caesarovského „Veni, vidi, vici“, avšak my sme si z tejto súťaže odviezli okrem umiestnenia tiež skvelú náladu, ktorá nás sprevádzala celým dňom a nové poznatky o jazykoch EÚ a rôznych kuriozitách. A práve to bolo zmyslom tohto dňa, zabaviť sa a spoznať skryté zákutia európskej jazykovej a kultúrnej plurality.
Mimochodom, vedeli by ste čím sa inšpiroval Chopin pri skladaní Minútového valčíka? Nie? Údajne pozoroval psa, ktorý sa zabával naháňaním vlastného chvosta.

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...