Demokracia a sloboda očami stredoškolákov

V rámci 30. výročia nežnej revolúcie sme sa zapojili my, seminaristi zo spoločenskovedného seminára z 4.A triedy do esejistickej súťaže „Demokracia a sloboda očami stredoškolákov“. Úlohou bolo napísať esej na jednu z daných tém týkajúcich sa demokracie a slobody. Tejto úlohy sme sa ujali zodpovedne. Napriek tomu, že sme sa neumiestnili na popredných priečkach, pripomenuli sme si dôležitú udalosť v našich dejinách, ktorá ovplyvňuje naše životy dodnes. Prevzali sme si diplomy a malú odmenu, ktorú nám poslala FF PU v Prešove za snahu a účasť.

... viac fotografií z dovzdávania diplomov

...späť...