Slávnostné otvorenie školského roku

Dňa 3. septembra 2018 sa začal nový školský rok. Počas dvojmesačných prázdnin sme nastúpili do školy odpočinutí a plní energie. Naša pani riaditeľka oficiálne potvrdila začiatok roka svojím príhovorom a uvítala všetkých starých i nových učiteľov, študentov a taktiež aj prvákov našej školy. Tento rok je pre nás ďalší krok do života, sme o rok starší, učíme sa nové veci a poniektorí končia svoj „tínedžerský” život. Keďže som aj ja maturantkou, uvedomujem si, že pre nás to bude náročný rok, a tak chcem všetkým maturantom, ale samozrejme aj ostatným gymnazistom popriať úspešný školský rok 2018/19.

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...