Návšteva veľvyslanca z Veľkej Británie

Dňa 7. 5. 2019 našu školu navštívil britský veľvyslanec Andy Garth. Žiaci z rôznych tried prezentovali projekty v anglickom jazyku. Projekty sa týkali aktivít, ktorých sa škola zúčastnila, či už e-Twinning, voľby do Európskeho parlamentu, pomoc hendikepovaným ľuďom, IT projekty atď. Po prezentovaní nasledovala diskusia s pánom veľvyslancom, kde sme sa dozvedeli nielen o jeho začiatkoch, ale aj o pocitoch zo Slovenska, jeho skúsenostiach a Brexite. Bol milo prekvapený zo študentov, ktorí vedeli rozprávať plynulo po anglicky v každej situácii. Po diskusii nasledovala prehliadka školy. Veľvyslanec odchádzal s úsmevom na tvári a sľubom, že našu školu opäť navštívi. Ako darček nám daroval štyri lístky na hokej, ktoré na rozlúčke získali maturanti za najlepšie výsledky na maturite.

... viac fotografií z besedy

...späť...