Úspech v celoslovenskej súťaži

Tento rok sa konal už 15. ročník týždňa vedy a techniky. Študentom sa ako aj po predchádzajúce roky naskytla možnosť zapojiť sa do súťaže, ktorej témou bol „Môj prvý dotyk s vedou“. Do súťaže sa zapojilo 400 príspevkov, ktoré hodnotila odborná komisia. Odovzdávanie cien sa konalo v Auréliu v Bratislave, kde mali zúčastnení možnosť vyskúšať si rôzne atrakcie z oblasti vedy a techniky. Nechýbalo ani občerstvenie a torta na záver. Na tomto oceňovaní som sa zúčastnila aj ja, Petronela Bernárová z I.A. Umiestnila som sa na 3.mieste v 3.kategórii vo výtvarnej súťaži.

... viac fotografií z odovzdávania cien

...späť...