Imatrikulácia

Dňa 16.11.2018 sa konala imatrikulácia 2018 alias prijímanie našich najnovších žiakov do kolektívu školy. Celá akcia bola vedená a organizovaná prvákmi, teda aspoň tou už pôvodnou polovicou. Druhú polovicu sme totiž tiež začleňovali ako našich najnovších. Po dňoch plánovania a hlavne utrácania peňazí za kostýmy sme sa všetci stretli v školskej telocvični. Žiaci boli privítaní príhovorom prváčok, než sa prešlo na to najhlavnejšie.
Ako prví prišli na rad najmenší, naša nová príma. Prezlečení boli za väzňov pod dozorom p.prof. Scirankovej, ktorá to s pevnými nervami odteraz ťahá ako ich triedna učiteľka. Pripochodovali zviazaní v zástupe do telocvične, kde na nich čakal zvyšok našich už dobre známych študentov. Po prečítaní prísahy a ich súhlasu sa pristúpilo ku krsteniu. Výrazy primánov sa počas krstu záchodovou kefou nedali ani len porovnať s výrazmi počas jedenia “chutného“ jedla pripraveného prvákmi. Po krstiacej ceremónií nám predviedli ich tanečné prekvapenie.

A prišiel čas pre našich nových prvákov. To bolo ale úsmevov na tvárach. Chlapci boli prezlečení za víly a dievčatá za zombies. Prišlo ďalšie čítanie prísah, krstenie a ochutnávka jedla. I keď tušili, čo ich čaká ani oni sa tomu nevyhli. Zbehlo to celkom rýchlo, až sme boli opäť pri tanečnom vystúpení. Tentokrát prvákov s veľmi originálnym nápadom sprevádzaným hitovkami z rôznych desaťročí. To bol teda riadny potlesk.
Koniec sa blížil a všetci očakávali to vytúžené „Ďakujeme, odteraz ste právoplatnými študentmi GŠM.“ A imatrikulácii bol oficiálny koniec.

... viac fotografií z dňa študentstva a imatrikulácie

...späť...