Deň študentstva

Tak ako každý rok aj tentokrát sa na našom Gymnáziu konala akcia pod názvom Deň študentstva. Dlhoročná tradícia - študenti v úlohe učiteľa - sa tentokrát dotkla aj nás, maturantov, keď sme si na pár hodín vyskúšali roly profesorov. Vyskúšali sme si, aké je to stáť pred katedrou a vyučovať spolužiakov z nižších ročníkov. Spravodlivo sme si rozdelili rôzne predmety ako napríklad biológiu, chémiu, nemčinu, slovenčinu, geografiu, dejepis, informatiku, matematiku a podobne. Po tejto skúsenosti sme na vlastnej koži okúsili namáhavú prácu našich vyučujúcich a pochopili sme, že byť profesorom nie je jednoduché - vyžaduje si to najmä veľa trpezlivosti. Veríme, že na budúci rok túto výzvu príjmu naši nástupcovia.

... viac fotografií z akcie

...späť...