Sebaobrana v praxi

Tento piatok (15. 3. 2019) sme vyučovanie zakončili netradičným, hoci veľmi zaujímavým spôsobom. Svojou návštevou nás poctilo občianske združenie Bezpečný prístav. Ponúka výukové kurzy pre deti, mládež, dospelých a seniorov zamerané na prevenciu a ubránenie sa násiliu. Uskutočňuje výcviky v oblasti dynamického riešenia konfliktov a tým sa snaží zvýšiť bezpečie obyvateľov. Sebaobrana nie je niečo, nad čím sa bežne zamýšľame, ale dvaja páni inštruktori z Bezpečného prístavu nám „otvorili oči“ a my sme si uvedomili, že je dobré vedieť ako reagovať v rôznych situáciách. Pochopili sme, že je to ako taká hra. Každý má svoju rolu. Aj sme si to vyskúšali. Bolo fascinujúce pozorovať, ako sa naše správanie zmenilo, keď nám inštruktor vstúpil do osobného priestoru, presne tak, ako to pri obťažovaní v realite je. Naučili sme sa, ako si správne držať odstup, skúsiť agresora presvedčiť, aby nám neubližoval, poprípade zaujať rolu agresora, aby si svoje úmysly rozmyslel. Za to všetko im ďakujeme, bola to veľmi dobrá skúsenosť.

... viac z akcie

... viac na internete

...späť...