Veda v meste Košice

Dňa 15. 03. 2018 sa študenti tretieho ročníka a septimy spolu s vyučujúcimi zúčastnili exkurzie na Technickej univerzite v Košiciach. Táto vysoká škola organizovala prednášku s názvom „Veda v meste“ (v rámci NP IT akadémia). Prednáška bola určená pre žiakov stredných škôl s cieľom ďalšieho štúdia s uplatnením sa v oblasti informačných technológií. Neskôr sme sa my študenti zúčastnili ďalších prednášok zamestnancov z firiem Global Logic a T-Systems. Zamestnanci týchto dvoch firiem nám priblížili možnosti štúdia informačných technológií a aké výhody prináša práca v tejto oblasti. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí, ktoré môžu byť dobrou motiváciou pri výbere ďalšieho štúdia. Tieto dve firmy poskytujú letné brigády pre študentov, taktiež spolupracujú so strednými odbornými školami, ktoré majú zameranie na technológie a zároveň poskytujú prax v ich firmách.

... fotografie z akcie

...späť...