eTwinning projekt UNESCO World Heritage

Práve sa skončil ďalší z eTwinningových projektov, ktoré už tradične realizujú študenti nášho gymnázia v spolupráci so svojimi rovesníkmi v zahraničí. Tentokrát sme spolupracovali s pätnástimi európskymi krajinami: Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Ukrajina, Gruzínsko, Nórsko, Grécko, Turecko, Srbsko, Chorvátsko, Rumunsko a Španielsko. Témou projektu boli UNESCO pamiatky. Počas niekoľkých mesiacov si študenti naprieč Európou vymieňali informácie a zdieľali svoje zážitky ohľadom prírodných a kultúrnych pamiatok zapísaných na zozname UNESCO vo vlastnej krajine.

V týchto dňoch získal náš projekt značku Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 na základe rozhodnutia Európskej komisie. Právo používať túto značku je vyhradené pre projekty, ktoré prispejú k dosiahnutiu jedného alebo viacerých cieľov Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 schválených Európskym parlamentom a Radou EÚ v článku 2 rozhodnutia (EÚ) 2017/864. Sme radi, že sme aj my mohli takto prispieť do celoeurópskej kampane, ktorej cieľom je podnietiť ľudí, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.

... stránka projektu UNESCO World Heritage

...späť...