f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Účelové cvičenie

V piatok 16. septembra sme vymenili pre niektorých nudné učebnice za voľnejší deň. Naši spolužiaci spolu s profesormi si pre nás pripravili rôzne stanovištia, ktoré každá trieda navštívila. Na niektorých sme sa niečo nové dozvedeli a na iných sme si mohli vyskúšať našu šikovnosť.
V telocvični nás pán profesor Dringuš oboznámil s mapou a buzolou a s ich správnym používaním. V učebni biológie nás čakala pani profesorka Mihaličová. Na základe ukážok sme mali za úlohu povedať, ako by sme v danej situácii poskytli prvú pomoc. Neskôr nám naši starší spolužiaci ukázali, ako umiestniť človeka do stabilizovanej polohy. Po absolvovaní týchto aktivít sme sa pripojili k ostatným školám v meste a zúčastnili sme sa behu na námestie nášho mesta. Tam nás už čakali reprezentanti Slovenska v zápasení a v krátkosti ukázali, čomu sa venujú. Po návrate do školy boli v areáli školy pripravené úlohy. Mohli sme si vyskúšať prejsť po vyvýšených rebríkoch, šikovnosť sme si overili aj na lane. Hlavne pre mladších žiakov bolo zaujímavé zliezť po rebríku do suterénu školy pomerne úzkym otvorom.
Týmito aktivitami sa náš deň pomaly chýlil ku koncu a s dobrou náladou sme sa vybrali domov.

... fotografie z akcie

...späť...