Ocenenenie pre najlepších študentov

Dňa 16.11.2016 predseda Košického samosprávneho kraja v rámci Dňa študentstva ocenil najlepších študentov stredných škôl z Košického kraja. Sú to prevažne študenti, ktorí dasahujú medzinárodné úspechy. Medzi ocenenými bola aj naša Sandra Simková. Sandra je študentkou 6. ročníka osemročného štúdia v Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Počas celého štúdia je vynikajúcou študentkou s výbornými vzdelávacími výsledkami.
Na pohľad milé, jemné žieňa vás prekvapí jej zvláštnou mimoškolskou aktivitou – je juniorskou reprezentantkou Slovenska v netradičnom športe pod názvom taekwon – do.
Od roku 2013 každoročne obhajuje 1. miesto v rôznych kategóriách na Majstrovstvách Slovenska. Zároveň táto majiteľka 1. danu, prezentovaného čiernym opaskom, úspešne reprezentuje aj našu krajinu na rôznych medzinárodných súťažiach. Len v rokoch 2015 a 2016 obsadila 1. miesta na majstrovstvách Serbia OPEN v Srbsku, CZECH OPEN v Nymburku a MORAVIA OPEN v Ostrave.
Víťazstvá na rôznych súťažiach jej zabezpečili titul Najúspešnejšia juniorka Slovenka.
Na Sandru sme mimoriadne hrdí a prajeme jej veľa ďalších úspechov v športe, škole i živote!

...späť...

... fotografie z odovzdávania