Vitajte v knižnici

V dňoch 4.9 a 9.9.2015 školská knižnica otvorila bránu svojim budúcim čitateľom. Na hodine slovenského jazyka v sprievode p.prof. Ballaschovej a p.prof.Müllera sa študenti prvých ročníkov oboznámili s činnosťou knižnice, výpožičným poriadkom, akciami organizovanými školskou knižnicou.

Pri návšteve čitárne mali študenti možnosť zúčastniť sa malého kvízu na preverenie všeobecných znalostí, získali čitateľské preukazy a zoznámili sa s obsahom políc školskej knižnice, kde následne prebehli aj prvé výpožičky. Študenti sa niečo nové naučili, pobavili a po príjemne strávenej hodine pokračovali vo vyučovaní. Tešíme sa na našich nových čitateľov a prajeme veľa krásnych chvíľ strávených čítaním kníh.

...späť...

... fotografie čoskoro