f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Ocenenie eTwinning projektu JOBS

Tento školský rok sa študenti kvinty a I.A zapojili do IKT projektu, ktorý bol realizovaný pod záštitou eTwinningu. Cieľom projektu bolo získať zručnosti v používaní moderných IKT nástrojov a zdokonaliť sa v komunikácii a používaní cudzieho jazyka. Aktivity projektu boli orientované na spoluprácu v zmiešaných medzinárodných tímoch a ich nosnou témou bolo spoznávanie rôznych povolaní. Po ukončení projektu s názvom JOBS nás milo prekvapila národná podporná služba eTwinningu na Slovensku, keď tomuto projektu udelila národný certifikát kvality. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým účastníkom projektu za ich zodpovedný a tvorivý prístup k plneniu jednotlivých aktivít. Verím, že takéto projekty sú zmyslupnou implementáciou nadobúdania požadovaných zručností v predmete informatika.

... webstránka projektu

...späť...