Exkurzia GlobalLogic Košice

Dňa 06. 11. 2015 sa výber študentov našej školy zúčastnil exkurzie do firmy GlobalLogic Slovakia so sídlom v Košiciach. Ide o pobočku americkej IT firmy, ktorá sídli v známom Silicon Valley (California, USA). Oboznámili nás s ich prácou pri vývoji rôznych aplikácií pre také spoločnosti ako sú Hewlett Packard, Google či Panasonic.

Predviedli nám ako v praxi funguje ich najnovší produkt - aplikácia na online komunikáciu medzi starými rodičmi a vnúčatami, ktorá umožňuje súčasnú interakciu v podobe jednoduchej hry. Zaujímavá bola aj prednáška dizajnérov firmy, ktorá bola spojená s besedou o danej problematike. Študenti mali možnosť vidieť, že pri vývoji aplikácií, programov či webových stránok hrá veľmi dôležitú úlohu výtvarné umenie, grafika a dizajn. Exkurzia v plnej miere naplnila naše očakávania, odniesli sme si odtiaľ cenné zážitky a príjemné pocity z celkovej atmosféry vo firme. Veľkým prínosom pre niektorých bolo aj to, že si ujasnili, ktorým smerom by sa chceli v živote ďalej uberať. Exkurzie podobného zamerania budeme pre veľký záujem organizovať určite aj v budúcnosti.

... fotografie z akcie

...späť...