Európsky certifikát kvality

V týchto dňoch bola naša práca, práca našich žiakov i celej našej školy ocenenená na európskej úrovni. Našej škole bol udelený európsky certifikát kvality za realizáciu projektu "Laugh Out Loud!" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. V školskom roku 2014/2015 žiaci V.OA počas celého školského roka aktívne pracovali na spomínanom medzinárodnom projekte, naším partnerom bola stredná škola General Lyceum Of Velvendo (Western Macedonia) v Grécku. Viac informácií o priebehu a výstupoch projektu nájdete na stránkach projektu Laugh Out Loud!

Program eTwinning je súčasťou Erasmus+ (programu EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu).

...späť...