eTwinning projekt ABC of my country

Skončil sa prvý polrok školského roka 2015/2016 a za nami je ďalší z medzinárodných eTwinning projektov s názvom ABC of my country, do ktorého sa zapojili študenti IV.OA (kvarta) a v záverečnej fáze i umelecky nadané dievčatá z II.OA, ktoré výtvarne spracovali túto tému vo forme veľkého posteru. Na projekte participovali rôzne európske krajiny (napr. Nemecko, Grécko, Kanárske ostrovy - Španielsko, Turecko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Litva, Poľsko, Taliansko...), ktoré sa snažili použitím rôznych IKT nástrojov predstaviť významné osobnosti, geografické miesta, tradičné jedlá či zaujímavosti o svojej domovine na každé pímeno svojej národnej abecedy. Študenti kvarty na hodinách informatiky tak vytvorili zaujímavú webovú stránku ABC of Slovakia. Projekt bol pre študentov zaujímavý a motivoval ich nielen k objavovaniu nových nástrojov, ktoré ponúka dnešný interenet, ale aj k používaniu cudzieho jazyka, nakoľko komunikačným jazykom medzi členmi projektu bola angličtina. Projekt bol významný aj preto, lebo sa nám v ňom podarilo netradičným spôsobom prepojiť vyučovanie rôznych predmetov: geografie (tematický celok: Slovensko), informatiky (webové nástroje), anglického jazyka. Na záver projektu si niektoré z účastníckych krajín poposielali vianočné a novoročné pozdravy, ktoré sú vystavené na nástenke s posterom.

Projekt ABC of my country bol 19. februára 2016 ocenený národným certifikátom kvality, ktorý mu udelila národná podporná služba eTwinningu na Slovensku.

... fotografie z akcie

...späť...