Deň zdravia - prvá pomoc

Keďže všetci vieme, že prvá pomoc je veľmi dôležitá a je nevyhnutné, aby sme vedeli ako postupovať v situáciách, keď je potrebná, otestovali sme našich najmladších žiakov v rôznych závažných a reálnych situáciách. Žiaci museli prejsť stanovišťami s rôznymi situáciami, ako napríklad krvácanie z nosa, odreniny, zlomeniny, šok, bezvedomie, zastavenie dýchania a srdca, ktoré boli stvárnené staršími žiakmi. Keďže aj mladší žiaci by už mali poznať postup pri prvej pomoci, nechali sme ich, aby nám ukázali, čo si zapamätali z branného cvičenia. Väčšina žiakov si správne pamätala postup pri týchto situáciách a prejavili snahu, no našli sa aj takí, ktorí to zobrali s humorom. Samozrejme, aj tí s humorom nakoniec ukázali, že sú v tomto smere celkom zruční. Keď sa mladším žiakom po čase podarilo starším poskytnúť prvú pomoc, poučili sme ich o niektorých chybách a pripomenuli sme im veci, ktoré zabudli vykonať. Tak teda dúfame, že ak náhodou dôjde k podobným situáciám, budú vedieť, ako postupovať a prvú pomoc nezoberú na ľahkú váhu.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume