f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Finančná gramotnosť - prednáška

Národný štandard finančnej gramotnosti obsahuje sedem tém, ktoré je každá škola povinná implementovať vo svojich vzdelávacích programoch. Naša škola poskytuje študentom v rámci finančného vzdelávania aj prednášky odborníkov z praxe. Jedna z týchto prednášok sa uskutočnila dňa 20. mája 2015 pod vedením p. Petra Dlugoša. Bola určená pre žiakov V.OA (kvinta) a jej obsahom bolo ozrejmenie základných pojmov z oblasti finančníctva. Cieľom prednášky bolo oboznámiť študentov s prvou témou Národného štandardu finančnej gramotnosti: Človek vo sfére peňazí, ktorej celkovou kompetenciou je posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume