Účelové cvičenie

Utorok bol veľmi netradičný, nebol to obyčajný školský deň. Bolo branné! Prišli sme do školy bez ťažkých učebníc a čakali sme, čo sa bude diať. V úvode sme navštívili hasičskú stanicu. Ukázali nám ich vybavenie, všetky hasičské vozidlá, obleky, helmy, porozprávali nám príbehy zo zásahov a aj zo súťaží. Bolo to super! Vrátili sme sa naspäť do školy, mali sme kratšiu prestávku, cez ktorú sme sa najedli a trochu aj zahrali karty. Po prestávke sme mali CO. Prešli sme cez únikový východ (každý, kto sa bojí pavúkov si prežil svojich 5 minút strachu :-) a učili sme sa zaobchádzať s buzolou. Ako tretie sme mali zdravotnícku výchovu, na ktorej sme boli v učebni NVP. Rozprávali sme sa ako podať prvú pomoc, ako sa zachovať v rôznych situáciách, zavolať záchranárov a ako ošetriť niektoré zranenia. Vrátili sme sa do triedy a tam nás čakala dopravná výchova plná značiek a pravidiel cestnej dopravy. Takto sa skončil náš deň, z ktorého sme si odniesli veľa zážitkov a nových vedomostí.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume