SALÓN 2013

Dňa 21. novembra 2013 sme sa zúčastnili súťažnej výstavy SALÓN 2013 v obci Čečejovce. Výstavu organizovalo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria. Gymnázium Š. Moysesa reprezentovali štyria žiaci: Natália Gašparová, Roland Hančin, Ráchel Borovská a Patrícia Balintová. Ocenená bola v kategórii A Ráchel Borovská, ktorá získala ocenenie a diplom za svoju tvorbu s názvom Introvert. Ostatní zúčastnení dostali diplom za účasť. Výstava sa konala v príjemnej atmosfére, zaujímavými a inšpiratívnymi myšlienkami nás obohatil predseda poroty Helmut Bistika. Účastníci mohli spoznávať nové techniky a rozšíriť svoje umelecké obzory o nové pohľady umelcov na prírodu, ľudí a veci okolo nás.

...späť...

... fotografie z priebehu tvorby