Matematický tunel

Dňa 28. marca 2014 sme sa zúčastnili na matematickom tuneli. Keď pani profesorka Bačová vošla do triedy, čakali sme bežnú matiku plnú vzorcov a rysovania. No čakalo nás milé prekvapenie – išli sme na druhé poschodie do knižnice. Tam sme sa rozdelili do štyroch skupín a pracovali sme na príkladoch, ktoré sme dostali. Nebolo to bežné počítanie – mohli sme si pomôcť literatúrou, ktorú máme v našej školskej knižnici. Na každú úlohu sme mali určený čas, po jeho uplynutí sme si ju skontrolovali. Úlohy, ktoré sme dostali, boli zaujímavé; napríklad sme mali napísať čo najviac čísiel, z ktorých by nám vyšla Pytagorova veta. Takéto menšie rozptýlenie od bežného učenia sme si užili a radi by sme si ho hocikedy zapakovali.

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume

...späť...