"Koncert skupiny ABBA"

Legendárna skupina. Poznáte ju vy a určite aj vaši rodičia. Piesne, ktoré stále niečo zanechávajú, „feeling“ v našich srdciach a hlavne myšlienkach. Skupinu ABBA sa tentoraz snažili napodobniť muzikáloví herci. Ich hlavnou úlohou bolo oprášiť zaprášené a dávno zabudnuté spomienky. Pripomenuli nám vznik a vývoj skupiny, slávu a pád. Potvrdilo sa známe pravidlo: Aj staré veci sú dobré veci.

Koncertu sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. Všimli sme si, že takmer každý v sále si známe piesne – a nebolo ich málo – aj pospevoval. Skladby skupiny ABBA teda nie sú ľahostajné ani mladej generácii. Mnohí z nás si zobrali ponaučenie. Skupina sa rozpadla, pretože vzťahy v nej viseli na vlásku a ten sa pravdepodobne veľmi rýchlo pretrhol. Medziľudské vzťahy sú v živote aj v biznise veľmi podstatné.
Príbeh, myšlienka i priebeh sa študentom páčili. Hercov odmenili potleskom a slušne odkráčali.

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume

...späť...